ดินหน้าต่อเนื่อง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทับคล้อ รณรงค์ปลูกฟ้าทะลายโจร ขยายผลการดำเนินงานโครงการปลูกผักสวนครัวด้วยพืชสมุนไพรไทย ช่วยป้องกันบรรเทาอาการโควิด-19 ณ โรงเรียนบ้านเขาโล้น และแปลงครัวเรือนต้นแบบ “โคก หนอง นา”

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564เวลา 09.00 น. นางสาวอภิรดา วรศิริ พัฒนาการอำเภอทับคล้อ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอทับคล้อ ร่วมกับ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร เขตอำเภอทับคล้อ, เจ้าหน้าที่เกษตรตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ, เจ้าหน้าที่ กศน.อำเภอทับคล้อ, คณะครูโรงเรียนบ้านเขาโล้น ,ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้านเขาโล้น ร่วมกันดำเนินกิจกรรมดังนี้
1. กิจกรรมปลูกฟ้าทะลายโจรขยายผลการดำเนินงานโครงการปลูกผักสวนครัวด้วยพืชสมุนไพรไทย ช่วยป้องกันบรรเทาอาการโควิด-19 ณ โรงเรียนบ้านเขาโล้น และร่วมกันสร้างคลังอาหารให้แก่คนในชุมชน โดยเตรียมดินแปลงปลูกผักแบบคีโฮล์ (Keyhole garden) ต่อไป
2. เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรตำบลเขาเจ็ดลูก ร่วมกันปลูกฟ้าทะลายโจร ณ แปลงครัวเรือนต้นแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” นายอรุณ โสภณ บ้านเขาโล้น หมู่ที่ 6 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จังหวัดพิจิตร เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในการขยายพันธุ์พืชสมุนไพรและใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่ในชุมชน เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับผู้ที่สนใจเรียนรู้
***ปลูกพืช ปลูกผัก ปลูกสมุนไพรที่รักกับ พช.ทับคล้อ***
(Visited 6 times, 1 visits today)