ร่วมกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 52 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน

วันพุธที่ 27 มกราคม 2564
นางสาวอภิรดา วรศิริ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอทับคล้อ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน อำเภอทับคล้อ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 52 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ภายใต้แนวคิด “รวมพลัง อช.สานต่อศาสตร์พระราชา พัฒนาชุมชนสู่ความยั่งยืน ณ หอประชุมจังหวัดพิจิตร(ชั้นล่าง) ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ในการนี้ผู้นำอช.ที่มีผลงานดีเด่นอำเภอทับคล้อที่เข้าร่วมรับใบประกาศนียบัตร ได้แก่ นายบุญมา มีทอง ผู้นำ อช.ตำบลท้ายทุ่ง และนางระเบียบ แหยมแก้ว ผู้นำ อช.ตำบลท้ายทุ่ง พร้อมนี้ได้รับมอบกล้าพันธุ์พืชผักเพื่อนำไปขยายผลต่อไป
(Visited 12 times, 1 visits today)