ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอทับคล้อ

วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564  เวลา 09.30 น.
นางสาวอภิรดา วรศิริ รกท.พัฒนาการอำเภอทับคล้อ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอทับคล้อ ประจำเดือนมกราคม 2564 เพื่อรับฟังสรุปผลการดำเนินงานของเครือข่ายกองทุนฯในรอบปีที่ผ่านมา และร่วมวางแผนการบริหารงานกองทุนฯในปี พ.ศ.2564 ณ ที่ทำการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอทับคล้อ
(Visited 8 times, 1 visits today)