บ้านตะลุมพุก ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว คว้ารางวัลชนะเลิศหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ระดับจังหวัด ปี 2564

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตาพระยา ขอแสดงความยินดีกับผู้ใหญ่นพดล เพ็ชรโกมล ผู้ใหญ่บ้านตะลุมพุกและประชาชนบ้านตะลุมพุกทุกท่านในโอกาสที่หมู่บ้านชนะเลิศการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง”อยู่เย็น เป็นสุข” และเตรียมเข้ารับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในลำดับถัดไป
และขอแสดงความยินดีกับ
1. นายอนันต์ โพพิลึก ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนตำบลทัพเสด็จ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2 ในการคัดสรรผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ชาย ดีเด่น ระดับจังหวัด
2.นางนงค์นุช เหลาดี ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนตำบลโคคลาน ที่ได้รับรางวัลชมเชย ในการคัดสรรผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) หญิง ดีเด่น ระดับจังหวัด
3. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านตะลุมพุก ที่ได้รับรางวัลชมเชย ในการคัดสรรกลุ่ม/องค์กรชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้าน ดีเด่น ระดับจังหวัด
4.ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตำบลทัพเสด็จ (ศอช.ต.) ที่ได้รับรางวัลชมเชย ในการคัดสรรศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตำบลทัพเสด็จ (ศอช.ต.) ดีเด่น ระดับจังหวัด ครับ 🎉🎉🎉
 
-สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว รายงาน-
🌾🌾งานประติมากรรมธรรมชาติ แหล่งประวัติศาสตร์โบราณ ตำนานเจ้าพระยาบดินทรเดชา ที่มาของนักสู้ ประตูสู่อีสานใต้ จุดค้าขายชายแดนไทย-เขมร🎋
 
 
 
(Visited 30 times, 1 visits today)