ติดต่อเรา

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตะพานหิน
ถนนแดงทองดี ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน
จังหวัดพิจิตร, 66110 เบอร์โทรศัพท์ 056-622538
FAX 056-622538
อีเมล์ cdd_tapanhin@hotmail.com

(Visited 200 times, 1 visits today)