22 ก.ย. 2564 พช.ตะพานหินดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน “ฟ้าทะลายโจร ปลูกเดือนแม่ เก็บเดือนพ่อ”

(Visited 5 times, 1 visits today)