อำเภอเต่างอย : จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 วันศุกร์ ที่ 12 สิงหาคม 2565

เวลา 19.19 น. *** อำเภอเต่างอย จัดพิธีถวายเครื่องราชสัก [...]

อ่านต่อ

พช.เต่างอย :- ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

วันที่  12  สิงหาคม  2565 07.00 น. *** นายสุขสันติ  วิเ [...]

อ่านต่อ

เอามื้อสามัคคี ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ตามโครงการ 130 ปี กระทรวงมหาดไทย”ความสุขสร้างได้ ด้วยใจอาสา” อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร)

วันอังคาร ที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. ** นางสาวชบา [...]

อ่านต่อ

พช.เต่างอย ร่วมโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำฯ และโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. *****นางจุรีรัตน์ เ [...]

อ่านต่อ

พช.เต่างอย: ส่งเสริม สนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกลุ่มทอผ้าลายพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา”

พช.เต่างอย: ส่งเสริม สนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกลุ่ม [...]

อ่านต่อ

อำเภอเต่างอย :ร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคีเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสกลนคร

วันเสาร์ ที่ 30 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ** จังหวัดสก [...]

อ่านต่อ