ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.เต่างอย ติดตามสนับสนุนเตรียมความพร้อมพื้นที่การจัดกิจกรรม จิตอาสา เอามื้อสามัคคี เนื่องในวันดินโลก ประจำปี 2565

วันพุธ ที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 16.00 น. นางนันทัชพร นาม [...]

สพอ.เต่างอย : ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 และวันดินโลก ปี 2565 (World Soil Day)

💝 สพอ.เต่างอย ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสม [...]

พช.เต่างอย : ร่วมโครงการสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงสู่นักสื่อสารสังคม ผ่านระงบ Zoom Cloud Meeting

พช.เต่างอย  : ร่วมโครงการสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ น [...]

พช.เต่างอย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาวันสำคัญชาติไทย วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

พช.เต่างอย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาวันสำคัญชาติไทย วันคล้ายวั [...]

พช.เต่างอย ร่วมสนับสนุนการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ผ้าย้อมครามบ้านดอนกอย “วิชชาลัยดอนกอย วิถีแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน”

วันนี้ (23 พ.ย. 65) พช.เต่างอย นำโดยนางสาวชบาไพร บุญจบ [...]