พช.เต่างอย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาวันสำคัญชาติไทย วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

พช.เต่างอย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาวันสำคัญชาติไทย วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
25 พ.ย. 65 เวลา 08.00 น.  นางสาวชบาไพร บุญจบ พัฒนาการอำเภอเต่างอย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สนง.พัฒนาชุมชนอำเภอเต่างอย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาวันสำคัญชาติไทย วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า) โดยมีนายสุขสันติ วิเวก นายอำเภอเต่างอย เป็นประธาน โดยในกิจกรรมจิตอาสาได้ร่วมกันพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาด บริเวณถนนสายนายอ-บึงน้อย ตำบลถึงทวาย อำเภอเต่างอย เพื่อเพิ่มวิสัยทัศในการขับขี่อย่างปลอดภัย โดยร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการฯ องการบริหารส่วนตำบลบึงทวาย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาพระราชทาน

(Visited 6 times, 1 visits today)