พช.เต่างอย ร่วมสนับสนุนการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ผ้าย้อมครามบ้านดอนกอย “วิชชาลัยดอนกอย วิถีแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน”

วันนี้ (23 พ.ย. 65) พช.เต่างอย นำโดยนางสาวชบาไพร บุญจบ พัฒนาการอำเภอ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สพอ.เต่างอย ร่วมสนับสนุนการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ผ้าย้อมครามบ้านดอนกอย “วิชชาลัยดอนกอย วิถีแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยมีหน่วยงานสำนักงานเกษตรอำเภอ ได้ร่วมกันลงพื้นที่ ณ บริเวณคุ้ม 7 ดอกคำใต้บ้านดอนกอย ม.2 ต.สว่าง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร โดยได้ร่วมกันปรับพื้นที่ปลูกผักสวนครัว ปลูกไม้ดอกทรงพุ่ม ปรับปรุงรั้ว และปลูกผักรอบบริเวณศูนย์เรียนรู้ผ้าย้อมครามบ้านดอนกอย ซึ่งได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านบ้านดอนกอย คุ้ม 7 ดอกคำใต้
พร้อมกับได้ร่วมให้การต้อนรับนายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม กรมการพัฒนาชุมชน กระทรงมหาดไทย  ที่ได้ออกพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจพัฒนาการอำเภอและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน แต่ละอำเภอ ซึ่งเข้าร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร ปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านดอนกอยและศูนย์เรียนรู้ผ้าย้อมคราม”วิชชาลัยดอนกอย วิถีแห่งการพัฒนาที่ ยังยืน” ในวันนี้ด้วย

(Visited 5 times, 1 visits today)