📣พช.เต่างอย จัดกิจกรรมเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและร่วมบริจาคโลหิต📣

วันนี้ (20 กันยายน 2565) เวลา 08.30 -12.00 น.
***นายสุขสันติ วิเวก นายอำเภอเต่างอย พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต อวัยวะและดวงตา ประจำเดือนกันยายน 2565 ณ หอประชุมอำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร
ในการนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเต่างอย โดยนางสาวชบาไพร บุญจบ พัฒนาการอำเภอเต่างอย และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน พร้อมด้วยเครือข่ายหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน จัดกิจกรรมเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมกับร่วมกิจกรรมและร่วมบริจาคโลหิต ตามโครงการบริจาคโลหิต “90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ในการนี้ นายอำเภอเต่างอย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นักเรียนนักศึกษา ประชาชนร่วมกิจกรรมและร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร และโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร ได้เปิดและตั้งหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมพญาเต่างอย ที่ว่าการอำเภอเต่างอย
********

#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
Change for Good
#พระธาตุเต่างอยคู่บ้าน พญาเต่างอยคู่เมือง ลือเลื่องศรัทธาไกล ต้นยางใหญ่หลายร้อยปี โบราณคดีบึงสา ใบเสมานาตาล แหล่งเชี่ยวชาญด้านไม้กวาด อุทยานแห่งชาติภูผายล ถิ่นรวมพลเสรีไทย ไหลเรือไฟลำน้ำพุง
**สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม**
**อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร**
****อำเภอเต่างอย****
****ทีมงานประชาสัมพันธ์ สพอ.เต่างอย รายงาน****

(Visited 13 times, 1 visits today)