อำเภอเต่างอย : จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 วันศุกร์ ที่ 12 สิงหาคม 2565

เวลา 19.19 น.
*** อำเภอเต่างอย จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมี นายสุขสันติ วิเวก นายอำเภอเต่างอย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบล องค์กรสตรี เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอ จิตอาสา และประชาชน ร่วมพิธี ณ หอประชุมอำเภอเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงห่วงใยและตระหนักถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความอยู่ดีมีสุขของพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า และจะสืบสานพระราชปณิธานในด้านต่างๆ ของพระองค์มาเป็นแนวทางในการดำเนินงานเพื่อประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติและประชาชนตลอดไป
*** ในการนี้ นางสาวชบาไพร บุญจบ พัฒนาการอำเภอเต่างอย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเต่างอย ได้ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ในครั้งนี้
~~~~~***~~~~~~
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
~~~~***~~~~~~
** Change for Good**
**สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม**
**อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร**
** อำเภอเต่างอย **
** พช.เต่างอย **
**ทีมประชาสัมพันธ์ สพอ.เต่างอย…รายงาน**

(Visited 2 times, 1 visits today)