อำเภอเต่างอย :ร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคีเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสกลนคร

วันเสาร์ ที่ 30 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ** จังหวัดสก [...]

อ่านต่อ

อำเภอเต่างอย : จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการ ที่ดีและพลังของแผ่นดิน ถวายเครื่องราชสักการะ และพีธี จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565

วันพฤหัสบดี ที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 18.19 น. ** อำเภอเ [...]

อ่านต่อ

อำเภอเต่างอยจัดพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565

วันพฤหัสบดี ที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 07.00 น. ** อำเภอเ [...]

อ่านต่อ

อำเภอเต่างอย ร่วม “มหกรรมอาหารปลอดภัย ไทสกล” เชื่อมโยงช่องทางการตลาดในการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย

วันพุธ ที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. ** จังหวัดสกลน [...]

อ่านต่อ

อำเภอเต่างอย : สนับสนุนการดำเนินงานหมู่บ้านต้นแบบในการน้อมนำแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้ ตามโครงการ 9;10 ปฏิบัติบูชา “สืบสาน รักษา ต่อยอด” เพื่อพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565

วันอังคาร ที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.00 น. ** อำเภอเต่ [...]

อ่านต่อ