📣 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอเต่างอย ทั้ง ๔ ตำบล 👩‍🦰🐢

📣 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอเต่างอย ทั้ง ๔ ตำบล 👩‍🦰🐢
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสาวชบาไพร บุญจบ พัฒนาการอำเภอเต่างอย พร้อมด้วย นางเพ็ญศรี คำเกาะ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
ได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีตำบล อำเภอเต่างอย ทั้ง ๔ ตำบล ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเต่างอย
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีทั้ง ๔ ตำบล ในวันนี้ เพื่อเตรียมความพร้อม ทำความเข้าใจของการดำเนินโครงการ “สตรีอำเภอเต่างอย ต่อยอดการอนุรักษ์ สืบสาน พัฒนาลายผ้าไทย” เป็นการต่อยอดภูมิปัญญาในการมัดหมี่ทอผ้าลายพระราชทาน “ผ้าขิตลายนารีรัตนราชกัญญา” เพื่อส่งเสริมอาชีพการทอผ้าให้สามารถสร้างรายได้เสริมแก่ครอบครัว และร่วมการทำกิจกรรมให้เกิดความสามัคคี และแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการทอผ้าของสมาชิกกลุ่มทอผ้า
ทั้งนี้ ได้กำชับประสานกลุ่มเป้าหมายให้เข้าร่วมโครงการ “สตรีอำเภอเต่างอย ต่อยอดการอนุรักษ์ สืบสาน พัฒนาลายผ้าไทย” รวม ๑๐๐ คน โดยพร้อมเพียงกัน ในวันจันทร์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ หอประชุมอำเภอเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร
สำหรับการประชุมคณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีทั้ง ๔ ตำบล อำเภอเต่างอย ในครั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒o๑๙ (Covid-๑๙) อย่างเคร่งครัด
#📣 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอเต่างอย ทั้ง ๔ ตำบล 👩‍🦰🐢
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
Change for Good
#พระธาตุเต่างอยคู่บ้าน พญาเต่างอยคู่เมือง ลือเลื่องศรัทธาไกล ต้นยางใหญ่หลายร้อยปี โบราณคดีบึงสา ใบเสมานาตาล แหล่งเชี่ยวชาญด้านไม้กวาด อุทยานแห่งชาติภูผายล ถิ่นรวมพลเสรีไทย ไหลเรือไฟลำน้ำพุง
**สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม**
(Visited 7 times, 1 visits today)