ให้โลหิตให้ชีวิต 🚑💉

ให้โลหิตให้ชีวิต 
 
เมื่อวันอังคาร ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕
เหล่ากาชาดสกลนคร ร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์สกลนครและอำเภอเต่างอย
ได้เปิดรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ขอรับบริจาคโลหิตจากประชาชนทั่วไป เจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการและองค์กรเอกชน ที่มีความประสงค์บริจาคโลหิต โลหิตเป็นสิ่งที่จำเป็นและมีความสำคัญในการใช้รักษาผู้ป่วย ปัจจุบันยังไม่มีเทคโนโลยีใดมาทดแทนเลือดได้ จึงจำเป็นที่ต้องรับบริจาคโลหิต เพื่อให้ได้มาซึ่งโลหิตในการนำไปใช้ช่วยชีวิตผู้ป่วยที่ต้องการเลือดทุกวินาที
 
ทั้งนี้นางสาวชบาไพร บุญจบ พัฒนาการอำเภอเต่างอย ได้เข้าร่วมบริจาคโลหิตเช่นเดียวกัน
 
สำหรับการขอรับบริจาคโลหิตในครั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒o๑๙ (Covid-๑๙) อย่างเคร่งครัด
#ให้โลหิตให้ชีวิต 
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
Change for Good
#พระธาตุเต่างอยคู่บ้าน พญาเต่างอยคู่เมือง ลือเลื่องศรัทธาไกล ต้นยางใหญ่หลายร้อยปี โบราณคดีบึงสา ใบเสมานาตาล แหล่งเชี่ยวชาญด้านไม้กวาด อุทยานแห่งชาติภูผายล ถิ่นรวมพลเสรีไทย ไหลเรือไฟลำน้ำพุง
**สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม**
 
เมื่อวันอังคาร ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕
เหล่ากาชาดสกลนคร ร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์สกลนครและอำเภอเต่างอย
ได้เปิดรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ขอรับบริจาคโลหิตจากประชาชนทั่วไป เจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการและองค์กรเอกชน ที่มีความประสงค์บริจาคโลหิต โลหิตเป็นสิ่งที่จำเป็นและมีความสำคัญในการใช้รักษาผู้ป่วย ปัจจุบันยังไม่มีเทคโนโลยีใดมาทดแทนเลือดได้ จึงจำเป็นที่ต้องรับบริจาคโลหิต เพื่อให้ได้มาซึ่งโลหิตในการนำไปใช้ช่วยชีวิตผู้ป่วยที่ต้องการเลือดทุกวินาที
 
ทั้งนี้นางสาวชบาไพร บุญจบ พัฒนาการอำเภอเต่างอย ได้เข้าร่วมบริจาคโลหิตเช่นเดียวกัน
 
สำหรับการขอรับบริจาคโลหิตในครั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒o๑๙ (Covid-๑๙) อย่างเคร่งครัด
#ให้โลหิตให้ชีวิต 🚑💉
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
Change for Good
#พระธาตุเต่างอยคู่บ้าน พญาเต่างอยคู่เมือง ลือเลื่องศรัทธาไกล ต้นยางใหญ่หลายร้อยปี โบราณคดีบึงสา ใบเสมานาตาล แหล่งเชี่ยวชาญด้านไม้กวาด อุทยานแห่งชาติภูผายล ถิ่นรวมพลเสรีไทย ไหลเรือไฟลำน้ำพุง
**สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม**
(Visited 8 times, 1 visits today)