พิธีการมอบธงสัญลักษณ์ครัวเรือนปลอดยาเสพติด 🚭

พิธีการมอบธงสัญลักษณ์ครัวเรือนปลอดยาเสพติด 🚭
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเต่างอย ร่วมกับคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านม่วงคำ ได้จัดพิธีเดินขบวนแห่ธงสัญลักษณ์ครัวเรือนปลอดยาเสพติด 🚭 พิธีการมอบธงสัญลักษณ์ครัวเรือนปลอดยาเสพติด การมอบใบรับรองครัวเรือนปลอดยาเสพติด และมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน เรียนดี ณ ที่ทำการกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านม่วงคำ หมู่ที่ ๔ ตำบลนาตาล เพื่อให้ทุกคนที่เข้าร่วมพิธีในวันนี้ได้เป็นสักขีพยานว่าครัวเรือน ทั้ง ๓๐ ครัวเรือนที่ได้รับมอบธงและใบรับรองว่าเป็นครัวเรือนที่ปลอดยาเสพติดและไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ๑๐๐ เปอร์เซนต์ สมควรยกย่องให้เป็นครัวเรือนต้นแบบที่ดี ต่อไป
โดยมี นายภูวนัย เกิดมาลัย ปลัดอำเภอ (จพง.ปค ชำนาญการ) เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนางสาวชบาไพร บุญจบ พัฒนาการอำเภอเต่างอย
นางเพ็ญศรี คำเกาะ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านม่วงคำ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล คณะครูโรงเรียนนาอ่างม่วงคำ คณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านโคกสะอาด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
ได้เข้าร่วมพิธีการมอบธงสัญลักษณ์ครัวเรือนปลอดยาเสพติด 🚭 ในครั้งนี้
สำหรับการดำเนินงานมอบธงสัญลักษณ์ครัวเรือนปลอดยาเสพติดในครั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒o๑๙ (Covid-๑๙) อย่างเคร่งครัด
Change for Good
#พระธาตุเต่างอยคู่บ้าน พญาเต่างอยคู่เมือง ลือเลื่องศรัทธาไกล ต้นยางใหญ่หลายร้อยปี โบราณคดีบึงสา ใบเสมานาตาล แหล่งเชี่ยวชาญด้านไม้กวาด อุทยานแห่งชาติภูผายล ถิ่นรวมพลเสรีไทย ไหลเรือไฟลำน้ำพุง
**สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม**
(Visited 46 times, 1 visits today)