🐢 ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

🐢 ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน
เมื่อวันจันทร์ ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเต่างอย ร่วมกับคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านม่วงคำ จัดประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ณ ที่ทำการกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านม่วงคำ หมู่ที่ ๔ ตำบลนาตาล โดยนางสาวชบาไพร บุญจบ พัฒนาการอำเภอเต่างอย มอบหมายให้ นางเพ็ญศรี คำเกาะ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
จัดประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนวันจัดพิธีมอบธงสัญลักษณ์ครัวเรือนปลอดภัยจากยาเสพติด ให้กับสมาชิกหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน
จึงได้เน้นย้ำในการเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและการบริหารจัดการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ในการทำงาน ต่อไป
สำหรับการดำเนินการประชุมในครั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒o๑๙ (Covid-๑๙) อย่างเคร่งครัด
#🐢 ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน
Change for Good
#พระธาตุเต่างอยคู่บ้าน พญาเต่างอยคู่เมือง ลือเลื่องศรัทธาไกล ต้นยางใหญ่หลายร้อยปี โบราณคดีบึงสา ใบเสมานาตาล แหล่งเชี่ยวชาญด้านไม้กวาด อุทยานแห่งชาติภูผายล ถิ่นรวมพลเสรีไทย ไหลเรือไฟลำน้ำพุง
**สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม**
(Visited 5 times, 1 visits today)