จังหวัดสกลนครได้จัดโครงการขยายผล สืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา ยกระดับการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ

จังหวัดสกลนครได้จัดโครงการขยายผล สืบสาน รักษา ต่อยอด ศา [...]

อ่านต่อ

จังหวัดสกลนครได้จัดโครงการขยายผล สืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา ยกระดับการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ

จังหวัดสกลนครได้จัดโครงการขยายผล สืบสาน รักษา ต่อยอด ศา [...]

อ่านต่อ

คณะกรรมการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ (ศจพ.อ.)

คณะกรรมการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย [...]

อ่านต่อ

ลงพื้นที่เป้าหมายโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “โคก หนอง นาโมเดล” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อตรวจรับพัสดุ ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีรูปแบบใหม่ “โคก หนอง นา”

ลงพื้นที่เป้าหมายโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “โ [...]

อ่านต่อ