สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเต่างอย ติดตามการดำเนินงานกลุ่มผลิตข้าวกล้องงอก หมู่ที่ 4 ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

เข้าชม 262 ครั้ง

ติดตามการดำเนินงานกลุ่มสมาชิกสตรีที่กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไปประกอบอาชีพที่ประสบผลสำเร็จ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเต่างอย โดยนางสาวสาวชบาไพร บุญจบ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเต่างอย มอบหมายนางเพ็ญศรี คำเกาะ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน ติดตามการดำเนินงานกลุ่มสมาชิกสตรีที่กู้ยืมเงินกองทุนพัมนาบทบาทสตรีไปประกอบอาชีพที่ประสบผลสำเร็จสามารถเป็นตัวอย่างได้ กลุ่มผลิตข้าวกล้องงอก หมู่ที่ 4 บ้านนางอย ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร   ในวันที่   9  กุมภาพันธ์  2564 โดยมีนางสาวอรัญณิการ์ วิดีสา ผู้แทนกลุ่มและสมาชิกให้การต้อนรับ

 

(Visited 262 times, 1 visits today)