นางสาวชบาไพร บุญจบ

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเต่างอย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเต่างอย

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเต่างอยจังหวัดสกลนคร

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย taongoi วันที่ 25 พ.ย. 2565

พช.เต่างอย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาวันสำคัญชาติไทย วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

พช.เต่างอย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาวันสำคัญชาติไทย วันคล้ายวั [...]