การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผ่าน TPMAP และ Thai QM อำเภอตะโหมด

เข้าชม 31 ครั้ง

อำเภอตะโหมดลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจพร้อมมอบถุงยังชีพ แก่ผู้ได้รับความเดือดร้อนตามแนวทางการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผ่าน TPMAP และ Thai QM อำเภอตะโหมด เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแก่กลุ่มดังกล่าว จำนวน 11 ครัวเรือน ในเขตพื้นที่ตำบลตะโหมด
#คนเมืองลุงเราไม่ทุ่มกัน
#พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียังยืน
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์ชุมชนสร้างคนสร้างชาติ
#กรมการพัฒนาชุมชน
#พัทลุง
#WorldSoilDay
#Changeforgood

พื้นที่ตำบลตะโหมด


พื้นที่ตำบลแม่ขรี

[/caption]
คนเมืองลุงไม่ทุ่มกัน
พื้นที่ตำบลคลองใหญ่

(Visited 31 times, 1 visits today)