# ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ หลักธรรมรวมใจศาสนา ศูนย์การค้าแม่ขรี ยังมีป่าซาไก# 👉พช.ตะโหมด ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล 👉นางสาวอนงค์ ตุ้นรัตน์ พัฒนาการอำเภอตะโหมด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาลผ่านระบบ ZOOM ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตะโหมด เพื่อให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนสามารถขับเคลื่อนกิจกรรมกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาลของจังหวัดพัทลุงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทราบถึงทิศทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนในปี 2565 #ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน #Change for good# #WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership #UNFAO #CDD #SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl #ChangeForGood 🌾พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน🌾 #Change for good# 📸ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอต

เข้าชม 6 ครั้ง

(Visited 6 times, 1 visits today)