พช.ตะโหมด ร่วมกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ ๕๓ ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสาวอนงค์ ตุ้นรัตน์ พัฒนาการอำเภอตะโหมด มอบหมาย นายชัยยุทธ สุทธิรัตน์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยผู้นำ อช.เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ ๕๓ ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน พัทลุง ณ พื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model For Life : CLM) บ้านสำนักวา หมู่ที่ ๙ ตำบลเขาย่า อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง ภาพ/ข่าว : พช.ตะโหมด #Change for good# #ผู้นำอช. #กรมการพัฒนาชุมชน #โคกหนองโมเดล #WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership #UNFAO #CDD #SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl #ChangeForGood

เข้าชม 12 ครั้ง

(Visited 12 times, 1 visits today)