ติดตามสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลแม่ขรี

เข้าชม 103 ครั้ง

11 มี.ค.62 นายวุฒิภาค นาคเปี่ยมสุข พัฒนาการอำเภอตะโหมดร่วมกับคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอตะโหมด ลงพื้นที่ดูกิจกรรมกลุ่มทำปลาดุกร้า หมู่ที่ 1 ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด ที่ขอกู้เงินกองทุนฯไปต่อยอดกิจกรรม

(Visited 103 times, 1 visits today)