โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

เข้าชม 208 ครั้ง

วันที่ 21 ม.ค. 2562 นายวุฒิภาค นาคเปี่ยมสุข พัฒนาการอำเภอตะโหมด และคณะกรรมการตรวจรับโครงการชุมชนท่องเที่ยว otop นวัตวิถีระดับจังหวัด เข้าร่วมตรวจเยี่ยมป้ายโครงการ โดยมีคณะอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเข้าร่วมตรวจทั้ง 5 หมู่บ้าน ได้แก่ ม.3 , 5 , 9, 11 ต.ตะโหมดและม.4 ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด

(Visited 208 times, 1 visits today)