นายจารุวัฒน์ กองเงิน

ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอตะกั่วทุ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตะกั่วทุ่ง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงา

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

กิจกรรมพัฒนาชุมชน

โดย takuathung วันที่ 01 ก.ค. 2564

ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) บ้านคลองเคียน หมู่ที่ 1 ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

🌲 พังงาเมืองสวยในหุบเขา@สุขจริงสุขจังที่พังงา 🌲 วันอังค [...]