นายจารุวัฒน์ กองเงิน

ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอตะกั่วทุ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตะกั่วทุ่ง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงา

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา