ประชุมเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ขับเคลื่อนช่วยเหลือเศรษฐกิจฐานรากสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืน

นายประสิทธิ์ อินทร์แก้ว พัฒนาการอำเภอตะกั่วป่า ร่วมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอตะกั่วป่า ประชุมเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง อำเภอตะกั่วป่า ขับเคลื่อนช่วยเหลือเศรษฐกิจฐานรากสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืน

(Visited 38 times, 1 visits today)