ประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและการขับเคลื่อนงานนโยบายการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 พังงาเมืองสวยในหุบเขา@สุขจริงสุขจังที่พังงา  วันที่ 8 [...]

อ่านต่อ

พช.ตะกั่วป่า ร่วมรับฟังการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พังงาเมืองสวยในหุบเขา@สุขจริงสุขจังที่พังงา วันที่ 19 พ [...]

อ่านต่อ

ร่วมขับเคลื่อนโครงการ “พังงาเมืองแห่งความสุข น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง รวมพลังปลูกผัก สร้างความมั่นคงทางอาหาร รักษ์สิ่งแวดล้อม”

ประมงอำเภอตะกั่วป่า และผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอตะกั่วป่า ร [...]

อ่านต่อ

โครงการสัมมนาวิชาการ ผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษาของ ศูนย์การศึกษานอกระบบฯ กศน.อำเภอตะกั่วป่า

พังงาเมืองสวยในหุบเขา@สุขจริงสุขจังที่พังงา วันที่ 25 เ [...]

อ่านต่อ