สารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ตำบลคึกคัก

พังงาเมืองสวยในหุบเขา @สุขจริงสุขจังที่พังงา
วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์สารสนเทศบ้านบางขยะ ต.คึกคัก
นางสาวถนอมจิตต์ บุญเพ็ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอ มอบหมายให้นายกฤษณ์ กั้นเกษ นักวิชาการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา โดยมี นายพิพัฒน์ กองพล ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ติดตามการดำเนินงานสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามโครงการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อส่งเสริมให้จังหวัด อำเภอและตำบล ได้ใช้สารสนเทศในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและบริหารจัดการชุมชน และเพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยได้สรุปผลการดำเนินงาน และการขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะทำงานฯ พร้อมทั้งได้มอบวัสดุสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต ต้นกล้าและเมล็ดพันธุ์ผัก ให้กับครัวเรือนเป้าหมายเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ลดรายจ่ายและเป็นแบบอย่างแก่ครัวเรือนอื่น ๆ ในชุมชน
📷 ข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตะกั่วป่า
(Visited 14 times, 1 visits today)