ร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1/2564

🌲 พังงาเมืองสวยในหุบเขา@สุขจริงสุขจังที่พังงา 🌲

📒 วันที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น.
นางสาวทิพย์สุคนธ์ ปิ่นสมนาม พัฒนาการอำเภอเคียนซา รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอตะกั่วป่า ร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบ TV พช.
📝 โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการประชุม เพื่อรับทราบข้อสั่งการและแนวทางการปฎิบัติงานสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน
🏠 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตะกั่วป่า

📷 ข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตะกั่วป่า

(Visited 4 times, 1 visits today)