ลงพื้นที่ติดตามลูกหนี้คงค้างกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลบางม่วง

🌲 พังงาเมืองสวยในหุบเขา@สุขจริงสุขจังที่พังงา 🌲
📒 วันที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น.
นางสาวทิพย์สุคนธ์ ปิ่นสมนาม พัฒนาการอำเภอเคียนซา รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอตะกั่วป่า มอบหมายให้ นางสาวถนอมจิตต์ บุญเพ็ง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และนายอมรินทร์ แก้วพิทักษ์ พัฒนากรผู้รับผิดชอบตำบลบางม่วง ลงพื้นที่ติดตามลูกหนี้คงค้างกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลบางม่วง
🏘 ศาลาอเนกประสงค์บ้านบางหลุด ม.6 ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
📷 ข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตะกั่วป่า
(Visited 7 times, 1 visits today)