ขับเคลื่อนกิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินต่อยอดความเข้มแข็งของชุมชน ม.5 ต.ตำตัว

🌲 พังงาเมืองสวยในหุบเขา@สุขจริงสุขจังที่พังงา 🌲
📒 วันที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น.
นางสาวทิพย์สุคนธ์ ปิ่นสมนาม พัฒนาการอำเภอเคียนซา รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอตะกั่วป่า มอบหมายนายอมรินทร์ แก้วพิทักษ์ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน และนางสาวถนอมจิตต์ บุญเพ็ง พัฒนากรประจำตำบลตำตัว เข้าร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินต่อยอดความเข้มแข็งของชุมชน โดยมีกิจกรรมดังนี้
– การสมทบทุนศรัทธาจาก กองทุนหมู่บ้าน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และสมาชิกกองทุนแม่ฯ
– การมอบอุปกรณ์การเรียนเพื่อช่วยเหลือครัวเรือนสมาชิก จำนวน 1 ราย และมอบของใช้ในครัวเรือนแก่สมาชิกจำนวน 15 ราย
ในการนี้กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านตำตัวมีการหมุนเวียนเงินใน บัญชีนำมาใช้จ่ายตามแนวทางและหาสมทบอย่างต่อเนื่อง
🏘 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านตำตัว ม.5 ต.ตำตัว อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
🎬ข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตะกั่วป่า
(Visited 5 times, 1 visits today)