17 18 และ 21 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการขยายผลการสร้างสัมมาชีพชุมชน (หมู่บ้านเดิม) บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 1 ต.บางม่วง

17 18 และ 21 กุมภาพันธ์ 2561 นายประสิทธิ์ อินทร์แก้ว พัฒนาการอำเภอตะกั่วป่า มอบหมายให้นายสนั่นศักดิ์ สมทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ติดตามการดำเนินงานโครงการขยายผลการสร้างสัมมาชีพชุมชน (หมู่บ้านเดิม) บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 1 ต.บางม่วง ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

(Visited 22 times, 1 visits today)