นางสาวทิพย์สุคนธ์ ปิ่นสมนาม

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอตะกั่วป่า

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา