OTOP อำเภอตาคลี

เข้าชม 161 ครั้ง

กลุ่มเกล้าหัตถกรรม
503 ถ.พหลโยธิน ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
ติดต่อ : นางรุ่งนภา แฉ่งกอง
โทร :  08 6337 0529, 056 315463
โทรสาร :   –
อีเมล: karnphitcha2523@gmail.com
เว็บไซต์ : https://www.otoptoday.com/view_product.php?product_id=6971#.YhcQUDyNsq8.link

เชวงเรือโบราณ
3 ดงน้อย หมู่ 3 อินทร์บุรี-ตากฟ้า ตำบลช่องแค อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60140
ติดต่อ : นายเชวง โล่ห์เจริญสุขเกษม
โทร :  08-9991-2901, 0-5626-9910
โทรสาร :   –
อีเมล: thaiship2@gmail.com
เว็บไซต์ :https://district.cdd.go.th/takhli/OTOP

fackbook : https://www.facebook.com/เชวงเรือโบราณ

กลุ่มกันเพ็ชรบ้านละคร

ที่อยู่ : เลขที่76 ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสววรค์
เบอร์ติดต่อ : 089 3266242
อีเมล์ :
เว็บไซต์ :
LINE :
Facebook : https://www.facebook.com/nanchuleegunpletch/

กลุ่มทอผ้าสตรีบ้านจันเสน

ที่อยู่ : กลุ่มทอผ้าสตรีบ้านจันเสน ตำบลจันเสน อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
เบอร์ติดต่อ : 081 6051578
อีเมล์ :
เว็บไซต์ :https://district.cdd.go.th/takhli
LINE :
Facebook :https://www.facebook.com/กลุ่มทอผ้าสตรีบ้านจันเสน

ร้านแม่สมควร

โดยคุณนภัสวัลย์ พฤกษพิทักษ์

เลขที่ 72/9 หมู่ 21 ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

โทรศัพท์ 098-6546936, 063-3685854

Fackbook : https://www.facebook.com/แม่สมควร

GRAND ORGANIC FARM

ที่อยู่ :220 หมู่21 ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60140

เบอร์ติดต่อ : 081 838 4840
อีเมล์ :grandorganic2010@gmail.com
เว็บไซต์ :https://grandorganic-go.com/
LINE :
Facebook :https://www.facebook.com/crispygonofat/

ภูภัสสรา

ที่อยู่ :150/2 ม.7 ตำบลหนองหม้อ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60140

เบอร์ติดต่อ : 081-860-6885
อีเมล์ :grandorganic2010@gmail.com
เว็บไซต์ :https://www.phupassara.com/
LINE :

facebook :https://www.facebook.com/people/

Chicky Chill Food

ที่อยู่ :76/20 ถนนประชาอุทิศ ซอยประชาอุทิศ 6 ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์ 60140

เบอร์ติดต่อ : 082 925 5694
อีเมล์ :namphriklarb@hotmail.com
เว็บไซต์ :https://www.otoptoday.com/view_product.php?product_id=23795
LINE :

facebook :https://www.facebook.com/ChickyChillFood/

ยำปลาดุกฟู

ที่อยู่ :กลุ่มยำปลาดุกฟูต้นข่าน้อย ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์  60140

เบอร์ติดต่อ : 081 785 9825
อีเมล์ :
เว็บไซต์ :https://district.cdd.go.th/takhli
LINE :

facebook :https://www.facebook.com/Onuma.suanruang

(Visited 161 times, 1 visits today)