สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตาคลี ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ในพื้นที่ครัวเรือนนายสุรเกศ นาคภู่ บ้านเลขที่ 16/8 หมู่ที่ 5 ตำบลสร้อยทอง ในวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2564

เข้าชม 47 ครั้ง

(Visited 47 times, 1 visits today)