สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตาคลี ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ในพื้นที่ครัวเรือนนางสุปัญญา เถื่อนม่วง บ้านเลขที่ 111/1 หมู่ที่ 6 ตำบลสร้อยทอง ในวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2564

เข้าชม 7 ครั้ง

(Visited 7 times, 1 visits today)