ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 นางสุทธิรักษ์ อาจองค์ พัฒนาการอำเภอตาคลี พร้อมด้วยทีมงานพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตาคลี นักพัฒนานักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และผู้นำในหมู่บ้านคณะกรรมการโรงสีข้าวปลอดสารพิษ บ้านหนองจิกรี หมู่ที่ 8 ตำบลตาคลี และคณะกรรมการโรงสีข้าวและแปรรูปบ้านชัยมงคล หมู่ที่ 8 ตำบลสร้อยทอง ร่วมให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้แก่ คณะติดตามตรวจสอบทรัพย์สินที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดนครสวรรค์ ปี 2561

เข้าชม 28 ครั้ง

(Visited 28 times, 1 visits today)