สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตากฟ้า 
ที่ว่าการอำเภอตากฟ้า (ชั้น 1)  ตำบลตากฟ้า  อำเภอตากฟ้า  
จังหวัดนครสวรรค์ , 60190 เบอร์โทรศัพท์ 
อีเมล์ cdd.takfaa@gmail.com

(Visited 1,083 times, 1 visits today)