นางสาวอุมาพร อรรถจุ่น

พัฒนาการอำเภอตากฟ้า

นางสาวกชพร สุทธพรม
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รับผิดชอบตำบลตากฟ้า , ตำบลลำพยนต์
นางสาวญัฐพร บัวโคกสูง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รับผิดชอบตำบลเขาชายธง , ตำบลอุดมธัญญา
นางสาวสุนทรี ก้อนจันเทศ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รับผิดชอบตำบลพุนกยูง
นางสาวกัลยา โตประเสริฐ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รับผิดชอบตำบลสุขสำราญ , ตำบลหนองพิกุล
(Visited 790 times, 1 visits today)