คำว่า "ตากฟ้า" มีที่มาว่า เดิมอำเภอตากฟ้าเป็นป่าดงดิบ มีต้นไม้ปกคลุมโดยทั่วไป มีลานว่างซึ่งมีแสงแดดส่องถึง ไก่ฟ้าชอบมาเล่นแสงแดด พวกพรานป่าเห็นจึงเรียกบริเวณลานว่างนี้ว่า "ลานไก่ฟ้า" และเมื่อชาวบ้านเข้ามาอาศัยอยู่บริเวณนี้ ได้นำผ้าไปตากที่ลานเพราะมีแสงแดดส่องถึง เลยเรียกติดปากว่า "ลานตากผ้า" และเมื่อเวลาผ่านไปชื่อเรียกดังกล่าวก็กลายเป็นลานตากฟ้า จนในที่สุดจึงได้ชื่อว่า "ตากฟ้า" มาจนถึงปัจจุบัน

การแบ่งเขตการปกครอง

อำเภอตากฟ้าแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 7 ตำบล 76 หมู่บ้าน ได้แก่

1. ตากฟ้า     (Tak Fa)     8 หมู่บ้าน  
2. ลำพยนต์     (Lam Phayon)     10 หมู่บ้าน  
3. สุขสำราญ     (Suk Samran)     12 หมู่บ้าน  
4. หนองพิกุล     (Nong Phikun)     11 หมู่บ้าน  
5. พุนกยูง     (Phu Nok Yung)     10 หมู่บ้าน  
6. อุดมธัญญา     (Udom Thanya)     16 หมู่บ้าน
7. เขาชายธง     (Khao Chai Thong)     9 หมู่บ้าน

ท้องที่อำเภอตากฟ้าประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  8  แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลตากฟ้า ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลตากฟ้าและบางส่วนของตำบลสุขสำราญ
  • เทศบาลตำบลอุดมธัญญา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลอุดมธัญญาทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลตากฟ้า ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตากฟ้า (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลตากฟ้า)
  • องค์การบริหารส่วนตำบลลำพยนต์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลลำพยนต์ทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสำราญ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสุขสำราญ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลตากฟ้า)
  • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพิกุล ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองพิกุลทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพุนกยูง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพุนกยูงทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชายธง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเขาชายธงทั้งตำบล
(Visited 3,620 times, 1 visits today)