เข้าร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำชาติ พ.ศ. 2565

11 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.00 น.
นางสาวอุมาพร อรรถจุ่น พัฒนาการอำเภอตากฟ้า เข้าร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำชาติ พ.ศ. 2565 โดยร่วมปลูกต้นไม้บริเวณบ้านพักนายอำเภอ โดยมี นายอรรถพล พันธุศาสตร์ นายอำเภอตากฟ้า เป็นประธาน ณ บริเวณบ้านพักนายอำเภอตากฟ้า อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
(Visited 7 times, 1 visits today)