ลงทะเบียนคัดสรรสุดยอด 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2565

11 พฤษภาคม 2565
นางสาวอุมาพร อรรถจุ่น พัฒนาการอำเภอตากฟ้า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอตากฟ้า ลงทะเบียนคัดสรรสุดยอด 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2565 โดยมีผู้มาลงทะเบียนประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 จำนวน 3 ราย 6 ผลิตภัณฑ์ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
(Visited 7 times, 1 visits today)