💠 สุวรรณภูมิ รับมอบผ้าห่มกันหนาวและสิ่งของพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

💠 สุวรรณภูมิ รับมอบผ้าห่มกันหนาวและสิ่งของพระราชทานของม [...]
อ่านเพิ่มเติม

💠 พช.สุวรรณภูมิ ร่วมกับ สสว. ร้อยเอ็ด สร้างความรู้ ความเข้าใจ กับกลุ่มผู้ประกอบการพร้อมให้การสนับสนุนส่งเสริม

💠 พช.สุวรรณภูมิ ร่วมกับ สสว. ร้อยเอ็ด สร้างความรู้ ความ [...]
อ่านเพิ่มเติม

💠 พช.สุวรรณภูมิ นำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงศึกษาดูงาน โคก หนอง นา

💠 พช.สุวรรณภูมิ นำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามโครงการหมู่ [...]
อ่านเพิ่มเติม

💠 สุวรรณภูมิ จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย

💠 สุวรรณภูมิ จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิ [...]
อ่านเพิ่มเติม