💠พช.สุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ต้อนรับ พล.ต.ภัทราวุฒิ ชุณหะวัณ รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๔ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)

💠วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๐๙ น. พล.ต.ภัทรา [...]
อ่านเพิ่มเติม

💠ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เยี่ยมชมและเก็บข้อมูลงานศิลปิน/ช่างทอผ้า ที่สามารถทอลายสร้างสรรค์เกี่ยวกับวิถีชีวิต อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

💠วันจันทร์ที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๙ น. นายวสันต์ ชิ [...]
อ่านเพิ่มเติม

💠พช.สุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมพิธีรดน้ำขอพรพ่อเมืองสุวรรณภูมิ เพื่อความเป็นสิริมงคล เเละขอพรเนื่องในโอกาสวันปีใหม่ไทย เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๕

💠วันจันทร์ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๐๙ น. นายโชคชัย วั [...]
อ่านเพิ่มเติม

💠 💠 @พช.อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดร้อยเอ็ด(ศจพ.จ.) ผ่านระบบ Application Zoom

💠วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายโชคชัย [...]
อ่านเพิ่มเติม

💠พช.สุวรรณภูมิ : ร่วมโครงการ “สตรีร้อยเอ็ดรวมพลังสืบสานการสวมใส่ผ้าไทยประจำถิ่นและส่งเสริมการจัดตลาดนัดอาชีพทางเลือกให้กับสมาชิกสตรี” (วันสาตรีสากล)

💠💠วันอังคาร​ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.นายโชคชัย ว [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.สุวรรณภูมิ ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงาน กข.คจ.พร้อม ประชาสัมพันธ์.”Click ชุมชน”

💠วันพุธที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเสงี่ยม แน่น [...]
อ่านเพิ่มเติม