☆ ศูนย์เรียนรู้ผ้าไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมจัดนิทรรศการผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อประชาสัมพันธ์เป็นของขวัญ ของฝาก ในเทศกาลปีใหม่

☆ ศูนย์เรียนรู้ผ้าไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมจัดนิทรรศการผ [...]
อ่านเพิ่มเติม

💠 สุวรรณภูมิ ร่วมประชุมหารือการดำเนินงานถ่ายทอดเทคโนโลยีพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด กับ สวทช.

💠 สุวรรณภูมิ ร่วมประชุมหารือการดำเนินงานถ่ายทอดเทคโนโลย [...]
อ่านเพิ่มเติม

💠 สุวรรณภูมิ Kick Off กิจกรรมน้อมนำเเนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว รณรงค์ปลูกพืชสมุนไพร ด้านภัย COVID – 19 ประจำปี ๒๕๖๖

💠 สุวรรณภูมิ Kick Off กิจกรรมน้อมนำเเนวพระราชดำริของสมเ [...]
อ่านเพิ่มเติม