☆ ศูนย์เรียนรู้ผ้าไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมจัดนิทรรศการผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อประชาสัมพันธ์เป็นของขวัญ ของฝาก ในเทศกาลปีใหม่

☆ ศูนย์เรียนรู้ผ้าไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมจัดนิทรรศการผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อประชาสัมพันธ์เป็นของขวัญ ของฝาก ในเทศกาลปีใหม่

💠 วันอังคารที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  เวลา ๐๘.๐๐ น. นายเสงี่ยม แน่นอุดร พัฒนาการอำเภอสุวรรณภูมิ มอบหมายนายยืนยง ขาวงาม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP จากศูนย์เรียนรู้ผ้าไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕  บ้านตาหยวก ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ประกอบด้วย นางเอียบ นาคกระแส ประธานกลุ่มทอผ้าไหมบ้านตาหยวกหมู่ที่ ๑๐ นางสำเนียง พูลสระคู ประธานกลุ่มทอผ้าไหมบ้านตาหยวกหมู่ที่ ๑๕ นางดาวลอย จันทรวงษา ประธานกลุ่มทอผ้าไหมบ้านตาหยวกหมู่ที่ ๑๓ และนางประจวบ วารุรัง แม่ประจวบผ้าไทย หมู่ที่ ๑๓ ร่วมจัดนิทรรศการผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อประชาสัมพันธ์เป็นของขวัญ ของฝาก ในเทศกาลปีใหม่ ในวันประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน และนายอำเภอ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕)  ในวันอังคารที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕. ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

@ พช.สุวรรณภูมิChange for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี

ภาพ/ข่าวโดย….สพอ.สุวรรณภูมิ

#กรมการพัฒนาชุมชน

#Change for Good

#ผ้าไทยใส่ให้สนุก

(Visited 11 times, 1 visits today)