☆ พช.สุวรรณภูมิ ร่วมกิจกรรมถนนนวัตวิถี ชุมชนมีดี เมืองสุวรรณภูมิ

☆ พช.สุวรรณภูมิ ร่วมกิจกรรมถนนนวัตวิถี ชุมชนมีดี เมืองสุวรรณภูมิ

💠 วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  เวลา ๑๕.๓๐ น. นายเสงี่ยม แน่นอุดร พัฒนาการอำเภอสุวรรณภูมิ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นำผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ผลผลิตจากเครือข่ายโคก หนอง นา อำเภอสุวรรณภูมิ ร่วมจัดแสดงและจำหน่าย ตามโครงการถนนนวัตวถี ชุมชนมีดี เมืองสุวรรณภูมิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างพื้นที่ในการกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนารายได้ ส่งเสริมและสนับสนุนความสามารถในการผลิตสินค้าชุมชน รวมถึงการร่วมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม ศิลปะหัตกรรมของภาคประชาชนทั้งในเขตเทศบาลสุวรรณภูมิ และละแวกใกล้เคียง ณ บริเวณถนนหน้าโรงน้ำแข็งกรเดช ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยภายในงานมี การแสดงและจำหน่ายสินค้าผู้ผลิตผู้ประกอบการชุมชน ผู้ประกอบการ OTOP ผลผลิตจาก โคก หนอง นา ทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. โดยได้รับการสนับสนุนจากนายสมศักดิ์ เศรษโฐ นายกเทศมนตรีตำบลสุวรรณภูมิ

@ พช.สุวรรณภูมิChange for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี

ภาพ/ข่าวโดย….สพอ.สุวรรณภูมิ

#กรมการพัฒนาชุมชน

#Change for Good

#ผ้าไทยใส่ให้สนุก

(Visited 13 times, 1 visits today)