สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครงานตำแหน่งลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” จำนวน 30 อัตรา ค่าตอบแทน 9,000 บาท ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุวรรณภูมิ ตั้งแต่วันที่ 11 – 17 พฤศจิกายน 2563

(Visited 267 times, 1 visits today)