สพอ.สุวรรณภูมิ นำทีมงานร่วมกิจกรรมครบรอบ 49 ปี อช/ผู้นำ อช.

@ร้อยเอ็ด:เมืองเกินร้อย@ สพอ.สุวรรณภูมิ
26 มกราคม 2561…ขอเชิญชวนพี่น้อง ผู้นำ อช.ร่วมกิจกรรมที่ร้อยเอ็ดค่ะ

ด้วยเหตุที่ พช.มิได้มีอำนาจวาสนา
สั่งให้ผู้นำอาสาพัฒนาร่วมกิจกรรมได้
สิ่งที่อยากบอกเหล่าผู้นำให้เข้าใจ
เรื่องความหมายวันก่อเกิด แห่ง อช.
28 มกราคม วันก่อเกิด
เดือนที่หนึ่งของปีเลิศจะบอกให้
เริ่มต้นในสิ่งดีมีน้ำใจ
ส่งข่าวให้เหล่าอาสามารวมกัน
ว่าวันนี้หนาคล้ายดั่งวันที่เริ่มต้น
แทนผองชนพี่น้องในหมู่บ้าน
ร่วมศัทราร่วมพัฒนาสร้างฝันดังวันวาน
ออกจากบ้านล้อเริ่มหมุนตอนเจ็ดโมง….เด้อพี่น้อง

(Visited 113 times, 1 visits today)