สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุวรรณคูหา

จังหวัดหนองบัวลำภู

นางพรทิพย์ แดงน้อย

พัฒนาการอำเภอสุวรรณคูหา

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565