ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ระดับอำเภอ ครั้งที่ 1/2564

วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นายพรพิษณุ จันส [...]
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอสูงเม่น (อกส.อ.สูงเม่น) ครั้งที่ 5/2564

วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. นายศิวัช ฟูบ [...]
อ่านเพิ่มเติม

สถานีตำรวจอำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ขับเคลื่อนกิจกรรมการปลูกผักสวนครัวตามแผนปฎิบัติการ 90 วัน ( ระยะที่ 2)

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสูงเม่น สนับสนุนให้ส่วนราชการ &# [...]
อ่านเพิ่มเติม